Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 103 

Ystävyyskaupunkisopimuksen solmiminen Varashin kaupungin kanssa

 

KH 07.12.2022 § 328 

 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

 

Ennen kuntaliitosta Loviisan kaupungilla oli pienempi ystävyyskaupunkiverkosto, johon kuului lähinnä pohjoismaisia kaupunkeja. Kyseisiä sopimuksia ei ole uusittu uuden Loviisan osalta kuntien yhdistymisen jälkeen. Pohjoismainen yhteistyö on saanut uusia muotoja ja järjestöjä, kuten Pohjola-Norden, joka on osaltaan kompensoinut kaupunkien kahdenvälistä yhteistyötä. Kehitystä on tapahtunut myös EU:ssa, ja EU:n puitteissa tehdään tänä päivänä laajaa alueiden ja kaupunkien välistä yhteistyötä, niin Pohjoismaissa kuin koko EU:n tasolla. Ystävyyskaupunkisopimusten merkitys on vähentynyt maailmassamme, jossa on helppo kommunikoida aktiivisesti ja kansainvälisesti joka suuntaan. Tämä koskee erityisesti maita, joilla ei ole teollista, taloudellista tai muuta merkittävää erityissidonnaisuutta ja jotka molemmat kuuluvat EU:hun. Nykyään Loviisan kaupungilla on ainoastaan yksi ystävyyskaupunki: Unkarin Paks. Keskeinen syy yhteistyöhön on, että molemmat kaupungit ovat ydinvoimakaupunkeja.

 

Ukraina on joutunut itäisen naapurinsa, Venäjän, julman hyökkäyksen kohteeksi. Suomi ja koko Eurooppa tukevat yhdessä Ukrainaa Euroopan rauhan ja Ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttamiseksi. Nyt on aika syventää yhteistyötä Ukrainan kanssa ja lähentää Ukrainaa ja Suomea myös paikallisella tasolla. Suomi ja Loviisa tukevat Ukrainaa tämänhetkisessä tilanteessa ja osallistuvat maan tulevaan jälleenrakentamiseen ja kehittämiseen.

 

Varash on Luoteis-Ukrainassa sijaitseva kaupunki, jossa on ydinvoimala ja yli 41 000 asukasta. Ukrainan Suomen-suurlähetystön kanssa on käyty kesän ja syksyn aikana neuvotteluita Varashin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Varashin ja Loviisan välinen ystävyyskaupunkisopimus olisi tuen osoitus ja toimisi yhteistyön muodollisina puitteina niin ydinvoimaan liittyvissä poliittisissa ja taloudellisissa asioissa kuin muun muassa demokratiaan, koulutukseen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Todettakoon lisäksi, että Loviisan kaupungilla on nyt ja todennäköisesti vielä pitkään ukrainalainen väestöryhmä kotoutettavanaan. Pitkällä aikavälillä tärkeää on myös Ukrainan jälleenrakentaminen, joka vaatii kaikkien mahdollisten osapuolten osallistumista ja jota edistetään jo luoduilla suhteilla.

 

Liite nro 2:

Ystävyyskaupunkisopimus Varashin kanssa

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

 

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki päättää hyväksyä Ukrainan Varashin kaupungin kanssa solmittavan liitteenä olevan ystävyyskaupunkisopimuksen. Lisäksi kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

 

Päätös Teknisenä korjauksena korjattiin sopimuksen suomenkielisessä versiossa 1. artiklan viimeisen lauseen loppu muotoon ".,erityisesti ydinvoimalaitoksiin liittyviin kysymyksiin ja suuntaviivoihin".

Päätös ehdotuksen mukaan huomioiden liitteeseen tehty muutos.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

 

 

KV 14.12.2022 § 103  

1159/04.04.02/2022  

 

  

Liite nro 1.

Ystävyyskaupunkisopimus Varashin kanssa

 

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että Loviisan kaupunki päättää hyväksyä Ukrainan Varashin kaupungin kanssa solmittavan liitteenä olevan ystävyyskaupunkisopimuksen. Lisäksi kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä muutoksia.

 

Päätös Kaupunginjohtaja saapui kokoukseen kello 17.28.

Päätös ehdotuksen mukainen.