<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Viran täyttäminen 1.8.2024 alkaen: Luokanopettaja (2041), sijoituspaikkana Harjurinteen koulu]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Virkasuhteen täyttäminen: Päätoiminen tuntiopettaja luokanopettajan tehtävillä (2045) 1.8.2024 alkaen, sijoituspaikkana Harjurinteen koulu]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Viran täyttäminen 1.8.2024 alkaen: Liikunnan lehtori (2108), sijoituspaikkana Harjurinteen koulu]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Ilmoitusasioita]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto 23.05.2024 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö (VN/33945/2023) hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Lukuvuoden 2025-26 työ- ja loma-ajat; esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Oikaisuvaatimus, oppilaanohjauksen lehtorin virka, Lovisavikens skola]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Seurantaraportti 1-4 2024, KSL]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Ilmoitusasioita]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.05.2024 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Esityslistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Isnäsin koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Ennakointiryhmän perustaminen lasten ja nuorten tulevaisuuden näkymien varalle]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Hallintojohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 31.5.2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Puitesopimukseen liittyminen - Toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029)]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden ostamista koskeva tarjous]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 20.05.2024 / Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta]]>