Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.03.2022 klo 18:30 - 19:34

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
17   Mötets laglighet och beslutförhet
18   Protokolljusterare
19 Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022
20   Haddom skolas fortsatta verksamhet
21   Isnäs skolcentrum och utseende av projektplaneringsgrupp
22 Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
23 Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotion
24 Mer flexibilitet angående prissättningen vid överlåtelse av stadens egnahemhustomter, fullmäktigemotion
25   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo första vice ordförande
Lepola Janne andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Bruce Marina Stenmans ersättare
Haddas Anders Thesslunds ersättare
Sederholm Eva Hinttaniemis ersättare
Karlsson Håkan Hentos ersättare
Baumgartner Pia Karlssons ersättare
Hyppölä Laura Lappalainens ersättare
Haverinen Katri Heinsbroek-Wiréns ersättare