Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.04.2022 klo 18:00 - 18:59

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
26   Mötets laglighet och beslutförhet
27   Protokolljusterare
28 Uppdelning av tomt 434-10-1060-1 i egnahemstomter och tomternas försäljningspriser
29 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
30 Invånarinitiativ
31 Fullmäktigemotioner
32   Förslag till byte av namnet på välfärdsnämnden
33 Vegetarisk mat som alternativ till alla skolor i Lovisa, fullmäktigemotion
34 Ibruktagande av Whistleblowing-rapporteringskanal, fullmäktigemotion
35 Lovisa stad med i nätverket HINKU (Mot en koldioxidneutral kommun), fullmäktigemotion
36 Energieffektiviteten och -besparingarna för Lovisas fastigheter bör utredas, fullmäktigemotion
37 Demokrati och delaktighet bör utvecklas kontinuerligt, fullmäktigemotion
38   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo första vice ordförande
Lepola Janne andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Grundström Maria Björkman-Nysténs ersättare
Karlsson Håkan Häggbloms ersättare
Baumgartner Pia Wides ersättare
Lohenoja Pertti Laihos ersättare
Haverinen Katri Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Malmberg Irene Hakasaaris ersättare
Nurkkala Kirsi Pekkolas ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare