Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.05.2022 klo 17:30 - 20:30

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
109   Mötets laglighet och beslutförhet
110   Protokolljusterare
111   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Kunnas
112   Val av medlemmar och ersättare till uppbådsnämnden
113 Begäran om omprövning som gäller stadsstyrelsens beslut 28.3.2022 § 66 €Att höja stadsdirektörens lön€
114   Att ansluta sig till det europeiska nätverket för kärnkraftskommuner
115 Uppdatering av förvaltningsstadgan
116 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
117 Utarrendering av outbrutet område, Semilax Ab
118 Reparation av taket i Valkom allaktivitetshus och uppgörande av en renoveringsplan för byggnaden så fort som möjligt, fullmäktigemotion
119 Till Svenäsvägen i Valkom en lättrafikled som leder förbi bullervall, fullmäktigemotion
120   Nämndernas och sektionernas beslut
121   Anmälningsärenden
122   Att bevilja borgen för lån, Lovisa å:s rensningssammanslutning
123   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s första vice ordförande
Lepola Janne fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef