Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.05.2022 klo 18:00 - 19:15

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Mötets laglighet och beslutförhet
40   Protokolljusterare
41   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Kunnas
42 Verksamhetsområdet för Pernå Skärgårds Vattenandelslag
43   Kapitalisering av Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus
44   Att bevilja borgen för lån, Lovisa å:s rensningssammanslutning
45 Förteckning över beslut om delegering av befogenheter
46 Reparation av taket i Valkom allaktivitetshus och uppgörande av en renoveringsplan för byggnaden så fort som möjligt, fullmäktigemotion
47 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
48 Till Svenäsvägen i Valkom en lättrafikled som leder förbi bullervall, fullmäktigemotion
49   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo första vice ordförande
Lepola Janne andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Karlsson Håkan Liljestrands ersättare
Baumgartner Pia Thesslunds ersättare
van den Hoek Pieter K. Karlssons ersättare
Bruce Marina Alms och H.Karlssons ersättare
Haverinen Katri Fellmans ersättare
Hovi Antti Thomassons ersättare
Markus Lindroos infrastrukturchef