Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022 klo 17:32 - 21:24

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
86   Mötets laglighet och beslutförhet
87 Protokolljusterare
88   Godkännande av föredragningslistan
89   Att ändra yrkesbeteckningen miljövårdssekreterare till miljöchef
90   Upphandling av lastbil
91 Val av elleverantör för perioden 1.1.2024-31.12.2027
92 Avslutande av ändring av detaljplanen för Bryggeribrinken och ändring av namn på gata
93 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-422-4-31
94 Avgörande som gäller planeringsbehov, 434-446-1-162
95 Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag från behovet av planering på strandområde, 434-424-14-3
96 Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag från behovet av planering på strandområde, 434-424-14-4
97 Ansökan om undantagslov för kvarter 100 i Strömfors bruksområde (AR)
98   Vinterunderhåll
99   Användning av option i avtalet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
100   Tjänsteinnehavarbeslut
101   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Hento Miia ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Hagfors Kari ledamot
Staffans Sten ersättare
Weckman Pamela ersättare
Isotalo Arja stst:s ordförande
Maukkonen Niko representant för ungdomsfullmäktige
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Sari Paljakka dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Markus Lindroos infrastrukturchef
Ulf Blomberg projektledningschef
Toni Sepperi stadsgeodet
Paimander Petri livskraftsutvecklare
Lindström David Cursor Oy, verkställande dir.
Elina Hynninen sekreterare