Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.06.2022 klo 17:06 - 21:56

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
50   Mötets laglighet och beslutförhet
51   Protokolljusterare
52   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Hinttaniemi
53 Förvärv av järnvägsområdena på Lovisa gamla bangård för utveckling av centrumtjänster, 434-871-1-6 och 434-871-1-7
54 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2021
55 Utvärderingsberättelsen 2021
56 Godkännande av bokslutet 2021 och beviljande av ansvarsfrihet
57   Överföring av medborgarinstitutet till ansvarsområdet för utbildning 1.8.2022
58 Uppdatering av förvaltningsstadgan
59 Uppdatering av stadens strategi
60 Språkbad både på svenska och finska i Forsby, fortsatt behandling
61 Mer flexibilitet angående prissättningen vid överlåtelse av stadens egnahemhustomter, fullmäktigemotion
62 Att sluta kalhugga skogar, fullmäktigemotion
63 Anskaffande av brygga till badstranden Bäston i Pernå kyrkoby, fullmäktigemotion
64   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Laiho Pasi ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Thomas Grönholm sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef
Karlsson Håkan Anderssons ersättare
Laitinen Henry Tähtinens ersättare
Haverinen Katri Lepolas ersättare
Baumgartner Pia Stenmans ersättare
van den Hoek Pieter Thesslunds ersättare
Stenbacka Carina Hinttaniemis ersättare
Grandell Barbara Wides ersättare
Hyppölä Laura Lappalainens ersättare
Lohenoja Pertti M. Lohenojas ersättare
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina Heijnsbroek-Wiréns ersättare
Malmberg Irene Fellmans ersättare