Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 21.09.2022 klo 18:03 - 19:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
65   Mötets laglighet och beslutförhet
66   Protokolljusterare
67   Begäran om beviljande av avsked från enskilt förtroendeuppdrag, Tähtinen
68   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Lepola
69   Begäran om beviljande av avsked från enskilda förtroendeuppdrag, Mia Heijnsbroek-Wirén
70 Språkbad både på svenska och finska i Forsby, fortsatt behandling
71 Uppdatering av stadens strategi
72 Bindande mål i förhållande till stadsfullmäktige i enlighet med den uppdaterade stadsstrategin
73 Delårsrapport januari-juni 2022
74 Barnvänlig Kommun - Lovisa stads verksamhetsplan
75   Avtal mellan kommuner om tillsynsuppgifter inom miljöhälsovården samt vissa tillsynsuppgifter som avses i lagen om smittsamma sjukdomar
76 Demokrati och delaktighet bör utvecklas kontinuerligt, fullmäktigemotion
77   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo första vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Kekkonen Jari ledamot
Laiho Pasi ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Fellman Annika ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Kristina Lönnfors direktör för stadskanslicentralen
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Thomas Grönholm sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef
Timo Tenhunen utbildningschef
Karlsson Håkan Thesslunds ersättare
van den Hoek Pieter K. Karlssons ersättare
Baumgartner Pia Sjöholms ersättare
Lohenoja Pertti M. Lohenojas ersättare
Karvonen Juha Lepolas ersättare
Hyvönen Petri Weckmans ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare