Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 26.10.2022 klo 18:00 - 19:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
78   Mötets laglighet och beslutförhet
79   Protokolljusterare
80   Val av ny ersättare till revisionsnämnden
81 Bemötande till utvärderingsberättelsen 2021
82 Uppdatering av stadens strategi
83 Anonym rekrytering i Lovisa stad, fullmäktigemotion
84 Lovisa stad tar i bruk skattefri cykelförmån, fullmäktigemotion
85 Fullmäktigemotioner
86 Invånarinitiativ
87   Aktuella ärenden
88   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Lohenoja Pertti Kekkonens ersättare
Karlsson Håkan Hinttaniemis ersättare
Baumgartner Pia Hentos ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 3.11-12.12.2022