Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 07.11.2022 klo 15:00 - 21:35

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
288   Mötets laglighet och beslutförhet
289   Protokolljusterare
290 Budget och ekonomiplan 2023 - 2025
291   Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för år 2023
292   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022-31.8.2022
293   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
294 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
295 Projektplan för det nya daghemmet
296 Försäljning av strandtomt nr 177
297 Avtal om och plan för överföring av personal, Östra Nylands välfärdsområde och Lovisa stad
298   Organisatoriska ändringar och tjänstearrangemang i stadskanslicentralen
299   Tjänsteinnehavarbeslut
300   Nämndernas och sektionernas beslut
301   Anmälningsärenden
302   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Malmberg Irene ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Stenberg Immo grupprepresentant för de sannfinnländare
Marjakangas Miia grupprepresentant för KD
Hurtta Hanna grupprepresentant för de gröna
Sari Paljakka direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Markku Paakkarinen direktören för vattenaffärsverket
Thomas Grönholm personalchef
Sofia Hoff chef för småbarnspedagogik
Palo Arto sakkunnig
Heino Juha sakkunnig

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla