Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för fostran och bildning
Protokoll 23.11.2022 klo 18:00 - 19:26

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
126   Mötets laglighet och beslutförhet
127   Protokolljusterare
128   Godkännande av föredragningslistan
129   Val av enhetsledare inom småbarnspedagogik till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare från och med 1.1.2023
130 Att inrätta ett barnparlament
131   Omfördelning av anslag för investeringar under 100 000 euro i dispositionsplanen för året 2022
132   Tjänsteinnehavarbeslut
133 Anmälningsärenden
134   Övriga ärenden
135   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Stenberg Immo ledamot
Pirhonen Sofia ungdomsfullmäktiges representant
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Mireille Nygård sekreterare
Sofia Hoff chef för småbarnspedagogik
Mettinen Veli-Matti Kekkonens ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla