Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 14.12.2022 klo 17:00 - 21:32

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
100   Mötets laglighet och beslutförhet
101   Protokolljusterare
102   Stadsfullmäktiges sammanträden 2023
103 Att ingå vänortsavtal med staden Varash
104 Att inrätta ett barnparlament
105 Lovisa stads beslut om utökat antal kommunplatser för flyktingar för 2023
106 Anskaffande av brygga till badstranden Bäston i Pernå kyrkoby, fullmäktigemotion
107 Budget och ekonomiplan 2023 - 2025
108   Aktuella ärenden
109   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Hagfors Kari ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Carita Schröder grundtrygghetsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Kauppi Samuel ersättande representant för ungdomsfullmäktige
Marko Perttilä sakkunnig
Savolainen Aki invandringskoordinator
Karlsson Håkan Stenmans ersättare
Baumgartner Pia Hinttaniemis ersättare
Hyppölä Laura Hämäläinens ersättare
Mettinen Veli-Matti Lohenojas ersättare
Hyvönen Petri Mullis ersättare
Hovi Antti Thomassons ersättare
Nurkkala Kirsi Pekkolas ersättare
Vuokko Marjo Raivios ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 21.12.2022-27.1.2023