Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.02.2022 klo 18:00 - 20:36

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Hederstecken
4 Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse 2017-2020 och välfärdsplan 2021-2024
5 Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017-2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021-2024
6 Överlåtelse av det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet som ska ordnas av staden från och med 1.1.2022 och ytterligare åtgärder
7   Svaren på förfrågan gällande verkningarna efter förändringarna i skolornas servicenät
8 Planläggningsöversikt för 2021
9 Att tidigarelägga investeringen av idrottshallen, fullmäktigemotion
10   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Allén
11   Stadsfullmäktiges sammanträden 2022
12   Kommunens lagenliga tillkännagivanden
13 Lovisa stad tar i bruk skattefri cykelförmån, fullmäktigemotion
14 Ibruktagande av Whistleblowing-rapporteringskanal, fullmäktigemotion
15   Avslutande av mötet
16   Frågestund om bostadsmässan

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Tähtinen Keijo första vice ordförande
Lepola Janne andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
van den Hoek Pieter Stenmans ersättare
Baumgartner Pia Hinttaniemis ersättare
Karlsson Håkan Rosenbergs ersättare
Hyppölä Laura Kekkonens ersättare
Länsipuro Janne Hurttas ersättare
Jaana Iivonen servicechef, tjänster för barn och unga
Markus Lindroos chef för samhällsteknik
Niina Okkonen projektchef
Päivi Hämäläinen fritidssekreterare