Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 24.01.2022 klo 17:30 - 21:05

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
5   Mötets laglighet och beslutförhet
6   Protokolljusterare
7   Haddom skolas fortsatta verksamhet
8   Uppdatering av de frivilliga programmen för turism, kultur och skärgård vilka härletts ur stadens strategi
9 Verkställighetsanvisningar för budgeten 2022
10 Godkännande av dispositionsplan för demokratitjänster samt för stadskanslicentralen för 2022 och godkännande av verifikat 2022
11 Försäljning av strandtomt nr 127
12 Försäljning av strandtomt nr 79
13 Försäljning av strandtomt nr 202
14 Försäljning av strandtomt nr 104
15   Rekrytering av chef för stadsplaneringsavdelningen
16 Östra Nylands plan för ordnande av social-, hälso- och sjukvård för 2022
17 Förslag till storlek och placering för ett nytt daghem, fullmäktigemotion
18   Nämndernas och sektionernas beslut
19   Tjänsteinnehavarbeslut
20   Anmälningsärenden
21   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s första vice ordförande
Lepola Janne fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef
Peräkylä Jere representant för ungdomsfullmäktige
Timo Tenhunen utbildningschef
Karppi Päivi kulturproducent
Häggblom Kerstin ersättare