Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 09.01.2023 klo 17:30 - 20:47

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Pekkola
4   Justering av uppgiftsbaserad lön, dataförvaltningschefen
5   Att grunda en styrgrupp för generalplanläggning
6 Att besluta om förnyande av arrendeavtal för stadens sommarstugetomter
7 Försäljning av sommarstugetomter som är i stadens ägo
8 Försäljning av strandtomt nr 44
9 Försäljning av strandtomt nr 95
10 Försäljning av strandtomt nr 109
11 Försäljning av strandtomt nr 121
12 Försäljning av strandtomt nr 152
13 Försäljning av strandtomt nr 172
14 Försäljning av strandtomt nr 198
15 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 1/3 Centrum
16 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 2/3 Centrum (Köpbacka)
17 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 3/3 Centrum (Valkom)
18 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 4 Strömfors
19 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 5 Liljendal
20 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 6 Tessjö
21 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 7 Pernå
22 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 8 Forsby
23 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 9 Kuggom
24 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 10 Isnäs
25   Tjänsteinnehavarbeslut
26   Nämndernas och sektionernas beslut
27   Anmälningsärenden
28   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Malmberg Irene ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Marko Luukkonen chefen för stadsplaneringsavdelningen
Lohenoja Meri Isotalos ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla