Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.01.2023 klo 18:00 - 19:09

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Pekkola
4   Redogörelser för bindningar
5 Försäljning av sommarstugetomter som är i stadens ägo
6 Försäljning av strandtomt nr 44
7 Försäljning av strandtomt nr 95
8 Försäljning av strandtomt nr 109
9 Försäljning av strandtomt nr 121
10 Försäljning av strandtomt nr 152
11 Försäljning av strandtomt nr 172
12 Försäljning av strandtomt nr 198
13   Aktuella ärenden
14   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Marko Perttilä dataförvaltningschef
Mettinen Veli-Matti Kekkonens ersättare
Karlsson Håkan Hentos ersättare
Baumgartner Pia Karlssons ersättare
van den Hoek Pieter Rosenbergs ersättare
Hyppölä Laura Hämäläinens ersättare
Lohenoja Pertti Laihos ersättare
Hovi Antti Pekkolas ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla