Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.02.2023 klo 17:32 - 22:50

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
28   Mötets laglighet och beslutförhet
29   Protokolljusterare
30   Godkännande av föredragningslistan
31 Godkännande av fakturor 2023, centralen för näringsliv och infrastruktur
32 Ändring av detaljplan och bindande tomtindelning, stadsdel 3 Gammelstaden, del av kvarteret 316, Mariegatan/Drottninggatan
33 Planläggningsöversikt 2023
34   Att grunda en förutsägande arbetsgrupp för barns och ungas framtidsvyer
35   Val av planläggningsarkitekt
36 Lovisatillägget
37 Evenemangsområden på torget under bostadsmässan
38 Försäljningsområde på Gamla Strand under bostadsmässan
39   Åtgärder angående uthyrning/försäljning av Pernå kyrkoby skola
40 Näringslivs- och infrastrukturcentralens bokslut och verksamhetsberättelse 2022
41   Resurssituationen i centralen för näringsliv och infrastruktur
42   Tjänsteinnehavarbeslut
43   Att inrätta en trädgårdsmästaruppgift
44 Lovisa stad med i nätverket HINKU (Mot en koldioxidneutral kommun), fullmäktigemotion
45   Ekonomiöversikt
46 Prissättning och användning av Societetshusets lokaler
47 Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Karlsson Mikael ordförande
Hyvönen Petri vice ordförande
Björkman-Nystén Nina ledamot
Lohenoja Pertti ledamot
Holmström Eeva ledamot
Fellman Annika ledamot
Hagfors Kari ledamot
Häggblom Kerstin ersättare
Isotalo Arja stst:s ordförande
Malmberg Irene stst:s representant
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Sari Paljakka dir. för centr. för näringsliv och infrastruktur
Markus Lindroos infrastrukturchef
Paimander Petri livskraftsutvecklare
Eija Henriksson controller
Lotta Qvis planerare
Elina Hynninen sekreterare
Lindström David Cursor Oy
Hasanen Ilkka Cursor Oy
Miettinen Ekaterina Cursor Oy
Reijasalo Elina Cursor Oy

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 25.2-20.3.2023
Början av 25.02.2023 00:00