Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.02.2023 klo 18:03 - 19:13

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
15   Mötets laglighet och beslutförhet
16   Protokolljusterare
17 Uppdatering av förvaltningsstadgan
18   Aktuella ärenden
19 Obebyggd egnahemshustomt ägd av Lovisa stad som huvudvinst vid Bostadsmässlotteri, fullmäktigemotion
20   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Karlsson Kim ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Thomas Grönholm sekreterare
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Karlsson Håkan Hentos ersättare
van den Hoek Pieter Rosenbergs ersättare
Bruce Marina Wides ersättare
Lohenoja Pertti Hämäläinens ersättare
Välkepinta Sonja Thomassons ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare
Marko Perttilä dataförvaltningschef

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 22.2-31.3.2023