Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.03.2023 klo 18:05 - 19:24

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
21   Mötets laglighet och beslutförhet
22   Protokolljusterare
23   Tillsättande av tjänsten som förvaltningsdirektör
24   Val av ledamot och ersättare till Borgå stads miljöhälsovårdssektion
25 Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP)
26 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 1/3 Centrum
27 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 2/3 Centrum (Köpbacka)
28 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 3/3 Centrum (Valkom)
29 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 4 Strömfors
30 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 5 Liljendal
31 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 6 Tessjö
32 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 7 Pernå
33 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 8 Forsby
34 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 9 Kuggom
35 Uppdatering av verksamhetsområdet för Affärsverket Lovisa Vatten, område 10 Isnäs
36 Lovisa stad med i nätverket HINKU (Mot en koldioxidneutral kommun), fullmäktigemotion
37 Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken, fullmäktigemotion
38 Att förbättra boendemöjligheterna för ukrainarna, fullmäktigemotion
39 Stöd för att återuppbygga Varash, fullmäktigemotion
40 Att utöka språkundervisningen för ukrainarna, fullmäktigemotion
41   Aktuella ärenden
42   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Thomas Grönholm sekreterare
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Marko Perttilä dataförvaltningschef
Karlsson Håkan Stenmans ersättare
Baumgartner Pia Hentos ersättare
Grundström Maria Sjöholms ersättare
Mettinen Veli-Matti Lohenojas ersättare
Hyvönen Petri Fellmans ersättare
Välkepinta Sonja Thomassons ersättare
Vuokko Marjo Raivios ersättare
Erja Lempinen ICT-sakkunnig
Markus Lindroos infrastrukturchef
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla