Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.05.2023 klo 18:33 - 18:56

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
56   Mötets laglighet och beslutförhet
57   Protokolljusterare
58   Val av stadsfullmäktiges presidium
59   Val av stadsstyrelse
60   Koncernsektionen, val av ledamöter
61 Delgeneralplan för Röjsjö med närområden
62   Aktuella ärenden
63 Utredning av möjligheten för fortsatt placering av huvudbiblioteket på nuvarande plats, fullmäktigemotion
64 Badbrygga till Harudds badplats, fullmäktigemotion
65   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Thomas Grönholm sekreterare
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Baumgartner Pia Hentos ersättare
van den Hoek Pieter Karlssons ersättare
Hyppölä Laura Lohenojas ersättare
Lohenoja Pertti Laihos ersättare
Nurkkala Kirsi Hovis ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla