Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 14.06.2023 klo 18:07 - 20:36

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
72   Mötets laglighet och beslutförhet
73   Protokolljusterare
74   Begäran om beviljande av avsked från förtroendeuppdrag, Hagfors
75 Utvärderingsberättelsen 2022
76 Godkännande av bokslutet 2022 och beviljande av ansvarsfrihet
77 Obebyggd egnahemshustomt ägd av Lovisa stad som huvudvinst vid Bostadsmässlotteri, fullmäktigemotion
78   Aktuella ärenden
79   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Elina Amnell-Holzhäuser förvaltningsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Thomas Grönholm sekreterare
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Karlsson Håkan Hinttaniemis ersättare
Baumgartner Pia Hentos ersättare
Hyppölä Laura Lohenojas ersättare
Hyvönen Petri Weckmans ersättare
Forsberg Kimmo Mullis ersättare
Vuokko Marjo Raivios ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.6-4.8.2023