Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.09.2023 klo 18:00 - 19:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
80   Mötets laglighet och beslutförhet
81   Protokolljusterare
82 Att ändra namnet på Lovisa stadsdel 10 Ulrika-Märlax till Drottningstranden
83 Att namnge området som i detaljplanen anvisats som gatuskvär/torg
84 Avtal om strategiskt samarbete mellan Östra Nylands kommuner och Östra Nylands välfärdsområde
85 Lovisa stads policy för kapitalanskaffning och placeringar
86 Välfärdsöversikt för Lovisa stad och Lappträsk kommun 2022
87 Det motionspolitiska programmet
88   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag samt val av nya medlemmar
89 Avgiftsfri användningsrätt av stadens gym som arbetsförmån för anställda i Lovisa stad, fullmäktigemotion
90 Att harmonisera löner att motsvara lönenivån i de omkringliggande kommunerna, fullmäktigemotion
91   Aktuella ärenden
92 Uppdatering (sänkning) av prissättningen av stadens bostads- och industritomter, fullmäktigemotion
93   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare
Per-Mikael Jansson translator
Karlsson Håkan Thesslunds ersättare
Baumgartner Pia K Karlssons ersättare
Hyvönen Petri Weckmans ersättare
Länsipuro Janne Hurttas ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 19.9-26.10.2023