Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 04.09.2023 klo 17:30 - 20:25

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
228   Mötets laglighet och beslutförhet
229   Protokolljusterare
230   Besättande av tjänsten som dataförvaltningschef
231   Företrädande för stadsstyrelsen i andra organ
232   Val av medlemmar i den mångprofessionella styrgruppen och arbetsgruppen för välfärdsarbetet i Lovisa stad från och med 1.8.2023
233 Att ändra namnet på Lovisa stadsdel 10 Ulrika-Märlax till Drottningstranden
234 Att namnge området som i detaljplanen anvisats som gatuskvär/torg
235 Valen 2024: Justitieministeriets brev till kommunstyrelsen
236   Riksdagens biträdande justitieombudsmans avgörande i klagomålsärende
237   Markanvändningsingenjörens och stadsplaneringsavdelningens chefs beslut om uthyrning av semesterbostadstomter
238   Tjänsteinnehavarbeslut
239   Nämndernas och sektionernas beslut
240   Anmälningsärenden
241   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Andersson Otto fm:s ordförande
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare, tf stadsdirektör
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktur

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla