Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 02.10.2023 klo 17:30 - 20:46

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
257   Mötets laglighet och beslutförhet
258   Protokolljusterare
259   Godkännande av föredragningslistan
260   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid presidentvalet
261   Förhandsröstning på anstalter
262   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023-31.7.2023
263 Bemötande med anledning av utvärderingsberättelsen 2022
264   Bränslen - tankleveranser
265   Att bevilja avsked från förtroendeuppdrag och val av ny ledamot
266   Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande
267 Fullmäktigemotioner
268 Invånarinitiativ
269   Tjänsteinnehavarbeslut
270 Nämndernas och sektionernas beslut
271   Anmälningsärenden
272   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla