Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 15.11.2023 klo 18:00 - 18:28

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
108   Mötets laglighet och beslutförhet
109   Protokolljusterare
110   Godkännande av föredragningslistan
111   Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för 2024
112   Förslag om tilläggsanslag för småbarnspedagogikens och utbildningens ansvarsområdens personalkostnader samt utbildningens leasinghyror
113 Utredning om hur man kunde utöka läroavtalets popularitet i Lovisa, fullmäktigemotion
114   Aktuella ärenden
115 Motionsrätt för ungdomsfullmäktige i stadsfullmäktige, fullmäktigemotion
116   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare
Per-Mikael Jansson translator
Karlsson Håkan Liljestrands ersättare
Hyppölä Laura Kekkonens ersättare
Mettinen Veli-Matti Laihos ersättare
Marjakangas Miia Peräkyläs ersättare
Länsipuro Janne Hurttas ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla