Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.11.2023 klo 17:30 - 20:33

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
313   Mötets laglighet och beslutförhet
314   Protokolljusterare
315   Godkännande av föredragningslistan
316   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
317   Ansökningsförfarande för direktören för vattenaffärsverket
318   Principer för Lovisa stads rekryteringstillägg
319 Presidentval: att tillsätta valnämnder och valbestyrelse
320 Att ordna företagshälsovård fr.o.m. 1.4.2024
321   Att ansluta sig till ramantal - Microsoft licensdistribution och hanteringstjänster 2024-2027 (2028) II
322   Lovisa stads upphandling av telefonitjänster
323   Godkännande av avtal om arvskifte
324 Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå
325   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023-30.9.2023
326   Sammanträdestider 2024 för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen
327 Huvudbiblioteket till Villekulla, fullmäktigemotion
328 Utredning av möjligheten för fortsatt placering av huvudbiblioteket på nuvarande plats, fullmäktigemotion
329 Behovet av dagvårdsplatser akut - öppna Lekgården, fullmäktigemotion
330 Att förbättra boendemöjligheterna för ukrainarna, fullmäktigemotion
331 Stöd för att återuppbygga Varash, fullmäktigemotion
332   Tjänsteinnehavarbeslut
333   Nämndernas och sektionernas beslut
334   Anmälningsärenden
335   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Andersson Otto fm:s ordförande
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla