Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.12.2023 klo 17:00 - 20:42

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
117   Mötets laglighet och beslutförhet
118   Protokolljusterare
119   Godkännande av föredragningslistan
120 Lovisa Hem Ab:s ansökan om låneborgen
121   Redogörelser för bindningar
122   Sammanträdestider 2024 för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen
123 Delgeneralplan för vindkraft i Tetom i stadsdelen 30, Pernå
124 Budget och ekonomiplan 2024-2026
125 Behovet av dagvårdsplatser akut - öppna Lekgården, fullmäktigemotion
126 Att förbättra boendemöjligheterna för ukrainarna, fullmäktigemotion
127 Stöd för att återuppbygga Varash, fullmäktigemotion
128   Aktuella ärenden
129 Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter och plan för ordnande av arbets- och näringstjänster
130   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Kekkonen Jari första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Alm Agneta ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Fellman Annika ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Karvonen Juha ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Hovi Antti ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Raivio Timo ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare
Karlsson Håkan Hentos ersättare
Baumgartner Pia Karlssons ersättare
van den Hoek Pieter Alms ersättare
Lindroos Johannes Kekkonens ersättare
Länsipuro Janne Hurttas ersättare
Martina Sundsten translator

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla