Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 04.12.2023 klo 17:30 - 19:14

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
336   Mötets laglighet och beslutförhet
337   Protokolljusterare
338   Godkännande av föredragningslistan
339   Besättande av tjänsten som dataförvaltningschef
340   Val av infrastrukturchef
341   Lovisa Hem Ab:s ansökan om låneborgen
342 Utarrendering av ett outbrutet område, Kuljetus-Savolainen Oy
343 Utarrendering av ett outbrutet område, HH-Kala
344 Anhållan om understöd, Svenska Finlands folkting
345   Tjänsteinnehavarbeslut
346   Nämndernas och sektionernas beslut
347   Anmälningsärenden
348   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Andersson Otto fm:s ordförande
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser sekreterare
Karvonen Juha Hakasaaris ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 11.12.2023-2.1.2024