Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 05.02.2024 klo 17:35 - 20:05

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
37   Mötets laglighet och beslutförhet
38   Protokolljusterare
39   Godkännande av föredragningslistan
40 Uppsägelse av stadsdirektören och beviljande av avsked
41   Behörighetsvillkor för tjänsten som stadsdirektör och tjänsteförhållandets längd
42   Att förordna vikarie för stadsdirektören
43   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och val av nya ledamöter
44 Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, del av järnvägs- och gatuområde, Bangårdens område, Smedjevägen/Fredsbyvägen/Helsingforsvägen
45 Utredning av möjligheten för fortsatt placering av huvudbiblioteket på nuvarande plats, fullmäktigemotion
46 Huvudbiblioteket till Villekulla, fullmäktigemotion
47   Tjänsteinnehavarbeslut
48   Nämndernas och sektionernas beslut
49   Anmälningsärenden
50   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Kauppi Samuel representant för ungdomsfullmäktige
Thomas Grönholm sekreterare
Häggblom Kerstin Alms ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 12.2-4.3.2024