Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 86


Mötets laglighet och beslutförhet

 

NLIN 16.06.2022 § 86  

    

 

 

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden konstaterar sammanträdet vara lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden konstaterade sammanträdet vara lagligt sammankallat och beslutfört.

 

---