Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 99


 

Användning av option i avtalet för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 

NLIN 16.06.2022 § 99  

982/14.00.01/2022  

 

 

Beredning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811

 

Lovisa stad har upphandlat arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte från Sotek-säätiö sr. Avtalsperioden har börjat 1.3.2021. Avtalet är i kraft 22 månader, det vill säga till 31.12.2022 med en option på ett år (avtalet som bifogat material). Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och avtalet  övergår till östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Ändå ska Lovisa stad fatta ett beslut om användning av optionen. Man har kommit överens med östra Nylands välfärdsområde om att använda optionen.

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar ta i bruk optionen på ett år som ingår i avtalet med Sotek-säätiö sr.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade ta i bruk optionen på ett år som ingår i avtalet med Sotek-säätiö sr.

 

---