Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 100


Tjänsteinnehavarbeslut

 

NLIN 16.06.2022 § 100  

    

 

 

Beredning Stadsgeodet Toni Sepperi, tfn 0440 555 421, och sysselsättningskoordinator Kaisu Lempinen, tfn 040 1685 283.

 

 Stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut:

 - § 32; Tomtindelningen för kvarteret 1189 i stadsdel 11

 (Dnr 638/10.01.00/2022).

 - § 33; Arrendering av bostadstomt, 434-464-4-54
(Dnr 847/10.00.02/2022).

 - § 34; Upphandling av uppdatering av Trimble Locus Cloud kiinteistörekisterit (Dnr 956/07.03.02/2022). För stadsplaneringsavdelningen upphandlas en uppdatering av

 Trimble Locus Cloud kiinteistörekisterit hos Trimble Solutions Oy

 till priset 15 950,00 euro.

 - § 35; Att arrendera ett markområde i centrum för terrassområde, Bistro & Butik Kronan, Alexandersgatan 2 (Dnr 970/10.00.02/2022).

 

 Sysselsättningskoordinatorns tjänsteinnehavarbeslut:

 - § 2; Kommuntillägg för sysselsättning (Dnr 474/01.02.01/2022).

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

 

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden antecknar tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och meddelar att den inte enligt 92 § i kommunallagen kommer att utöva sin övertagningsrätt i ärendet.

 

Behandling:  Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade tillägga stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut § 38, direktören för centralen för näringslivs och infrastrukturs tjänsteinnehavarbeslut § 10 och lokalchefens tjänsteinnehavarbeslut § 6.

 

 - § 38; Utströende av avlidens aska i havet

 (Dnr 999/10.00.02/2022).

 - § 10; VAS-tillägg (Dnr 622/01.02.01/2022).

 - § 6; Val av konsult, projektplanering för det nya daghemmet

 (Dnr 1014/10.03.02.00/2022). Till konsult valdes Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy, som lämnat det förmånligaste jämförbara anbudet, till priset 19 850,00 euro.

 

Ledamot Hento föreslog att nämnden utövar sin övertagningsrätt gällande stadsgeodetens tjänsteinnehavarbeslut § 35 och att ärendet remitteras för ny behandling. Ledamot Hagfors understödde förslaget.

 

Omröstning:  Utgångsförslaget JA fick fem (5) röster (Karlsson, Lohenoja, Björkman-Nystén, Weckman, Staffans), ledamot Hentos motförslag NEJ fick tre (3) röster (Hyvönen, Hagfors, Hento).

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden antecknade tjänsteinnehavarbesluten för kännedom och meddelade att den inte enligt 92 § i kommunallagen kommer att utöva sin övertagningsrätt i ärendet.

Ledamot Hento inlämnade avvikande mening.

 

---

Paus kl. 19.56-20.00