Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 101


 

Övriga ärenden

 

NLIN 16.06.2022 § 101  

    

 

 

 

 

Förslag Övriga ärenden antecknas för kännedom.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden antecknade följande ärenden för kännedom:

- Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur berättade att man fortsätter med hybridsammanträden.
- Infrastrukturchef Lindroos gav en lägesrapport om bostadsmässområdet Drottningstranden.
- Nämnden besöker bostadsmässområdet Drottningstranden 23.8.2022 klockan 18.
- Utredning om gästbrygga på Sarvsalö.
- Diskussion om utfärdande av åtgärdsförbud i Valkom och dess närområden.
- Ledamot Björkman-Nystén berättade om konstprogrammet, som diskuterades på Kulturkaffet.

 

---