Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 88


Godkännande av föredragningslistan

 

NLIN 16.06.2022 § 88  

    

 

 

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner ärendelistan som utdelats med möteskallelsen till föredragningslista för sammanträdet.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände ärendelistan som utdelats med möteskallelsen till föredragningslista för sammanträdet med den ändring att ärende nummer 10 (Att ändra yrkesbeteckningen miljövårdssekreterare till miljöchef) behandlas som ärende nummer 4, ärende nummer 11 (Upphandling av lastbil) behandlas som ärende nummer 5, och ärende nummer 12 (Val av elleverantör för perioden 1.1.2024-31.12.2027) behandlas som ärende nummer 6.

 

---