Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 90


 

Upphandling av lastbil

 

NLIN 16.06.2022 § 90  

979/02.08.00/2022  

 

 

Beredning Infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550 

 

I  investeringsdelen i budgeten för 2022 har det reserverats anslag för upphandling av en lastbil.

 

Centralen för näringsliv och infrastruktur konkurrensutsatte upphandlingen enligt följande:

 

- upphandlingsannonsen publicerad i Hilma 11.5.2022-9.6.2022

- upphandling som överskrider det nationella tröskelvärdet

- öppet upphandlingsförfarande

- urvalskriteriet för valet är det förmånligaste priset.

 

Det utsatta datumet för inlämning av anbud var 9.6.2022. Inom utsatt tid lämnades det in XX godkända anbud.

 

Bilaga 57 Jämförelse av anbud

 

Denna paragraf är offentlig efter att näringslivs- och infrastrukturnämnden har fattat beslut i ärendet och efter att protokollet i ärendet är justerat.

 

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar välja xxx, som inlämnat det förmånligaste anbudet, till leverantör av lastbilen till priset xxx euro.

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade avbryta upphandlingen av lastbil. Nämnden beslutade också inleda anbudsförfarandet på nytt.

 

---