Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 16.06.2022/Paragraf 92 

Avslutande av ändring av detaljplanen för Bryggeribrinken och ändring av namn på gata

 

NLIN 16.06.2022 § 92  

972/10.02.06/2022  

 

 

Beredning Stadsgeodet Toni Sepperi, tfn 0440 555 421

 

En invånare på Bryggeribrinken har lämnat in en anmärkning om en inkonsekvent översättning i namnet på en gata. I gällande detaljplan heter gatan på finska Panimonrinne och på svenska Bryggarebrinken. "Panimo" är på svenska bryggeri. Sålunda skulle gatans korrekta namn vara Bryggeribrinken.

 

I samband med planläggningsöversikten för 2019 aktualiserades en ändring av detaljplanen för att ändra gatans namn. Ändringen av planen omfattar även en ändring av avgränsningen av parkområdet invid gatan i och med att gatan i början delvis är på parkområdet. Den nämnda ändringen av planen kan göras senare i samband med en eventuell mer omfattande ändring av planen.

 

Enligt 55 § i markanvändnings- och bygglagen anges gatans namn i detaljplanen, men gatans namn kan ändras med separat beslut av kommunen.

 

Bilaga 51

 

Föredragning Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar avsluta ändringen av detaljplanen för Bryggeribrinken samt beslutar att gatan Panimonrinnes svenska namn är Bryggeribrinken.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade avsluta ändringen av detaljplanen för Bryggeribrinken samt beslutade att gatan Panimonrinnes svenska namn är Bryggeribrinken.

Bilaga 53

 

---