Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Näringslivs- och infrastrukturnämnden
Protokoll 29.02.2024/Paragraf 34 

Beläggningsobjekt 2024

 

NLIN 29.02.2024 § 34  

179/10.03.01.01/2024  

 

 

Beredning tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, tfn 0440 555 412 

 

I budgeten för innevarande år har det reserverats ett anslag för beläggning av gator.

 

När beläggningsobjekt väljs, ska man beakta att vatten- och avloppsledningarna ska saneras på en del av gatorna och att gator ska förses med dagvattenavlopp innan de får permanent beläggning. Bärkraften på en del av gatorna är i sin tur så svag att det inte lönar sig att belägga dem innan gatornas bärkraft har förstärkts.

 

Bifogad en förteckning över objekt som ska beläggas med permanent beläggning. Förteckningen innehåller objekten som man uppskattar att det är möjligt att belägga under beläggningssäsongen 2024 och som den som ansvarar för underhållet av gatorna har ansett vara viktiga att beläggas med permanent beläggning.

 

Bilaga 23

 

Föredragning tf direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Kenneth Albrecht             

Förslag Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutar att anslaget reserverat för permanenta beläggningar 2024 används för de objekt som presenterats i bilagan.

 

Beslut Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade att anslaget reserverat för permanenta beläggningar 2024 används för de objekt som presenterats i bilagan.

Bilaga 24

 

För kännedom Infrastrukturchefen

 Affärsverket Lovisa Vatten

 LPOnet Osk Anl

 Borgå Energi Ab

 Kymmenedalens El Ab

 Lovinfo

 

 

- - -