<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Program för konst]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Eino Leino -sällskapets förslag att en offentlig plats kunde namnges efter Liisa Ryömä]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2023]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Anmälningsärenden]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024 / Avslutande av mötet]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Lovisa medborgarinstituts kursavgifter från och med 1.8.2024]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Lovisa medborgarinstituts undervisningsgruppernas minimistorlek från och med 1.8.2024]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / För kännedom]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024 / Avslutande av mötet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Att ge ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol i ett ärende som gäller tomtarrende Dnr 4851/2023]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Att ge ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol i ett ärende som gäller tomtarrende Dnr 4726/2023]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Att utlysa stadsdirektörens tjänst och att besätta tjänsten]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Att ansluta sig till ramavtal - Tankning med oljebolagskort 2024-2026 (2028)]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Förnyande av Microsoft M365-licenser och höjning av licensnivån]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2024 för Sydkustens landskapsförbund r.f.]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Beslut om vidaredelegering av befogenhet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Mottagning av statsarv]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Tjänsteinnehavarbeslut]]>