<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Ändring av uppgifterna vid infrastrukturavdelningen]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Inrättande och ledigförklarande av tjänst som upphandlingschef]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Ändring av beteckning och uppgift för den ansvariga för kopiering]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Stadsstyrelsens avgång]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Nämndernas och sektionernas beslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Anmälningsärenden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 01.07.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Besättande av tjänst från och med 1.8.2024: Specialklasslärare (1082), Lovisavikens skola]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Val av timlärare från och med 1.8.2024: Timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter (1075), Tessjö skola]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Anmälningsärenden]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 27.06.2024 / Avslutande av mötet]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Godkännande av föredragningslistan]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Utvärderingsberättelsen 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Godkännande av bokslutet 2023 och beviljande av ansvarsfrihet]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Motion om inledande av ett förfarande enligt 34 § i kommunallagen och tillsättande av ett tillfälligt utskott i enlighet med 35 §]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 26.06.2024 / Avslutande av mötet]]><![CDATA[Revisionsnämnden 25.06.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Revisionsnämnden 25.06.2024 / Val av sekreterare]]>