<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 06.03.2024]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 05.03.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 29.02.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildning 28.02.2024]]><![CDATA[Rådet för personer med funktionsnedsättning 27.02.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 19.02.2024]]><![CDATA[Äldrerådet 16.02.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.02.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektion 13.02.2024]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 13.02.2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 11.02.2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 09.02.2024]]><![CDATA[Koncernsektionen 08.02.2024]]><![CDATA[Landsbygdsnämnden 08.02.2024]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 07.02.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 05.02.2024]]><![CDATA[Affärsverket Lovisa Vatten 31.01.2024]]><![CDATA[Revisionsnämnden 31.01.2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 28.01.2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 26.01.2024]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 25.01.2024]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildning 24.01.2024]]><![CDATA[Direktionen för Lovisa medborgarinstitut 23.01.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 22.01.2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.01.2024]]><![CDATA[Kultur- och fritidsnämnden. 10.01.2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 08.01.2024]]><![CDATA[Näringslivs- och infrastrukturnämnden 20.12.2023]]><![CDATA[Nämnden för fostran och bildning 20.12.2023]]>