Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 68


 

Hanketyöryhmän nimeäminen uuden päiväkodin suunnittelua varten

 

KSL 01.03.2022 § 33 

 

 

 

Valmistelija 

 

Loviisan kaupunginvaltuuston (15.12.2021 § 76) hyväksymässä investointisuunnitelmassa uuden päiväkodin suunnittelun kustannusarvio on yhteensä 6 000 000 euroa. Talousarviossa on

  • vuodelle 2022 varattu 100 000 euroa
  • vuodelle 2023 varattu 200 000 euroa
  • vuodelle 2024 varattu 3 200 000 euroa
  • vuodelle 2025 varattu 2 500 000 euroa.

 

Uusi päiväkoti otetaan tämän suunnitelman mukaan käyttöön vuonna 2025.

 

Asian laajuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on tarpeen nimetä hankesuunnitelmatyöryhmä.

 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen

 

Ehdotus Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

a)      että uuden päiväkodin suunnittelua varten nimetään hankesuunnittelutyöryhmä. Hankesuunnittelutyöryhmään kuuluvat

-        varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff

-        työryhmän myöhemmin valitsema huoltajien edustaja

-        elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan nimeämä(t) edustaja(t)

-        varhaiskasvatusyksikön johtaja Päivi Ahola

-        varhaiskasvatuksen suunnittelija Pia Nyström

-        kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja.

 

b)      että työryhmä valitsee keskuudestaan hankesuunnittelutyöryhmän puheenjohtajan ja sihteerin, joka toimii työryhmän koollekutsujana ja muistioiden laatijana. Lisäksi työryhmä voi kuulla erilaisia asiantuntijoita ja täydentää itse kokoonpanoaan.

c)      että hankesuunnittelutyöryhmä hyödyntää ennakkovaikustusten ja lapsivaikutusten arviointia työssään ja kuulee lapsia ja henkilökuntaa suunnitteluvaiheessa.

d)      että hankesuunnittelutyöryhmä tiedottaa työnsä etenämisestä säännöllisin väliajoin.

 

 Käsittely:

 Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja lisäsi vielä:

e)      esittää, että kaupunginhallitus nimeää edustajansa hankesuunnittelutyöryhmään.

 

Päätös Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti
a) että uuden päiväkodin suunnittelua varten nimetään hankesuunnittelutyöryhmä. Hankesuunnittelutyöryhmään kuuluvat
- varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff
- työryhmän myöhemmin valitsema huoltajien edustaja
- elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtajan nimeämä(t) edustaja(t)
- varhaiskasvatusyksikön johtaja Päivi Ahola
- varhaiskasvatuksen suunnittelija Pia Nyström
- kasvatus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja

b) että työryhmä valitsee keskuudestaan hankesuunnittelutyöryhmän puheenjohtajan ja sihteerin, joka toimii työryhmän koollekutsujana ja muistioiden laatijana. Lisäksi työryhmä voi kuulla erilaisia asiantuntijoita ja täydentää itse kokoonpanoaan.

c) että hankesuunnittelutyöryhmä hyödyntää ennakkovaikutusten ja lapsivaikutusten arviointia työssään ja kuulee lapsia ja henkilökuntaa suunnitteluvaiheessa.

d) että hankesuunnittelutyöryhmä tiedottaa työnsä etenemisestä säännöllisin väliajoin.

e) esittää, että kaupunginhallitus nimeää edustajansa hankesuunnitteluryhmään.

 

---

 

KH 28.03.2022 § 68  

452/12.07.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

 

Ehdotus Kaupunginhallitus nimeää edustajansa hankesuunnitteluryhmään.

 

Päätös Kaupunginhallitus nimesi Kerstin Häggblomin edustajakseen hankesuunnittelutyöryhmään.