Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 69


 

Toisen kaavasuunnittelijan tehtävän muuttaminen viraksi sekä nimikkeen muuttaminen kaavoittajaksi

 

KH 28.03.2022 § 69  

577/01.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Sari Paljakka, puh. 040 630 2811

 

 Loviisan kaupungin 12.12.2018 hyväksytyn ja viimeksi 17.6.2021 päivitetyn hallintosäännön 6. luvun 49. §:n mukaisesti kaupunginhallitus päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Samoin kaupunginhallitus päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta, jotka eivät perustu henkilöstösuunnitelmaan.

 

 Kaavoituksen vastuualueella on vain yksi virkasuhde, kaupunginarkkitehti. Nyt on todettu, että kaavoitus on liian haavoittuvainen sen ollessa vain yhden viranhaltijan varassa. Tästä syystä ehdotetaan toisen kaavasuunnittelijan tehtävän muuttamista kaavoittajan viraksi.

 

 Kaavasuunnittelijan ja kaavoittajan tehtävät ovat työnkuvaltaan samankaltaiset sillä erotuksella, että virkasuhteiselle kaavoittajalle voidaan delegoida julkista valtaa. Hallintosääntöön suunniteltu kaavoittajan toimivalta olisi seuraava: kaavoittaja edustaa kaupunkia maakuntakaava-asioissa, päättää merkitykseltään vähäisten tai luonteeltaan teknisten asemakaavojen tai niiden muutosten aloittamisesta, hyväksyy asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja antaa kaavoja koskevat kaupungin lausunnot.

 

Suunnitellun kaavoittajan viran kelpoisuusvaatimus on korkeakoulututkinto, AMK-insinööri tai vastaava, ja KVTES:n mukainen tehtäväkohtainen palkka on 3 750 euroa/kuukausi. Kaavasuunnittelijan tehtävässä Loviisan kaupungilla on kaksi henkilöä. Heistä jo pitkään Loviisan kaupungilla työskennellyt henkilö, jolla on pidempi työkokemus, siirretään ilman erillistä hakumenettelyä kaavoittajan virkaan. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on antanut suostumuksensa siirtoon.

 

Esittelijä Kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

 

Ehdotus Kaavoittajan viran kelpoisuusvaatimukseksi asetetaan korkeakoulututkinto ja KVTES:n mukaiseksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3770 euroa/kuukausi. Kaavasuunnittelijan tehtävässä pitkään toiminut Sisko Jokinen siirretään kaavoittajan virkaan ilman erillistä hakumenettelyä.

 

Päätös Todettiin, että päätösehdotuksessa mainittu tehtäväkohtainen palkka on 3 750 euroa/ kuukausi.

Päätös ehdotuksen mukainen.