Dynasty tietopalvelu Haku RSS Loviisan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.11.2022/Pykälä 95


 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen koskien aurinkopaneeleiden luvanvaraisuutta

 

RAYML 11.10.2022 § 66 

 

 

 

Valmistelija johtava rakennustarkastaja Anne Kanervala, puh. 040?776 2556

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

 

Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 9.4.2014 ja se on tullut voimaan 31.5.2014.

 

Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee olemaan lähivuosien asia vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seuraamuksena, joten nyt tehdään vain muutos, joka koskee aurinkopaneeleiden asennusta rakennukseen tai rakennelmiin.

 

Aurinkopaneeleiden luvanvaraisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:ssä. Pykälän mukaan toimenpideluvan tarvitsee kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen.

 

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on luvussa 2 säädetty toimenpideluvan tarpeesta (rakennusjärjestyksen sivu 4). Toimenpidelupaa eivät rakennusjärjestyksen nojalla tarvitse asemakaava-alueen ulkopuolella " mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle". Rakennusjärjestyksen nykyisestä sanamuodosta johtuen asemakaava-alueella on aurinkopaneelien asennus vaatinut toimenpideluvan.

 

Aurinkopaneeleita koskien rakennusjärjestystä on tarpeen muuttaa niin, että kaikki rakennuksiin asennettavat aurinkokeräinjärjestelmät eivät tarvitse toimenpidelupaa silloin, kun ne eivät ole kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavia (MRL 126 a §), tai rakennuksia ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu. Aurinkokeräinkentät, jotka seisovat vapaasti maassa eivätkä ole kiinteästi yhteydessä rakennukseen tarvitsevat jatkossakin toimenpideluvan.

 

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Anne Kanervala

 

Ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset rakennusjärjestykseen:

Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen luvun 2 otsikon "Toimenpidelupaa ei tarvita" alla olevaan kohtaan "A. Koko kunnan alueella" lisätään uusi momentti: "aurinkopaneelien tai näihin verrattavan laitteen sijoittamiseen rakennukseen tai rakennelmaan, jos niitä ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu".

Ja:

Kohdan "B. Asemakaava-alueen ulkopuolella" momentista "mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle" poistetaan sana aurinkopaneelit.

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että muutos on niin vähäinen, että rakennusjärjestyksen muuttaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaista kuulemismenettelyä.

 

Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset rakennusjärjestykseen:

Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen luvun 2 otsikon "Toimenpidelupaa ei tarvita" alla olevaan kohtaan "A. Koko kunnan alueella" lisätään uusi momentti: "aurinkopaneelien tai näihin verrattavan laitteen sijoittamiseen rakennukseen tai rakennelmaan, jos niitä ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu".

Ja:

Kohdan "B. Asemakaava-alueen ulkopuolella" momentista "mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle" poistetaan sana aurinkopaneelit.

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että muutos on niin vähäinen, että rakennusjärjestyksen muuttaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaista kuulemismenettelyä.

 

Jakelu kaupunginhallitus (sähköisesti)

 

 

- - -

 

KH 24.10.2022 § 276 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

 

Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavat muutokset rakennusjärjestykseen:

Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen luvun 2 otsikon "Toimenpidelupaa ei tarvita" alla olevaan kohtaan "A. Koko kunnan alueella" lisätään uusi momentti: "aurinkopaneelien tai näihin verrattavan laitteen sijoittamiseen rakennukseen tai rakennelmaan, jos niitä ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu".

Ja:

Kohdan "B. Asemakaava-alueen ulkopuolella" momentista "mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle" poistetaan sana aurinkopaneelit.

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että muutos on niin vähäinen, että rakennusjärjestyksen muuttaminen ei edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 6 §:n mukaista kuulemismenettelyä.

 

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.

 

 

KV 16.11.2022 § 95  

1365/10.03.99.00/2022  

 

  

 

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää tehdä seuraavat muutokset rakennusjärjestykseen:

Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen luvun 2 otsikon "Toimenpidelupaa ei tarvita" alla olevaan kohtaan "A. Koko kunnan alueella" lisätään uusi momentti: "aurinkopaneelien tai näihin verrattavan laitteen sijoittamiseen rakennukseen tai rakennelmaan, jos niitä ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu".

Ja:

Kohdan "B. Asemakaava-alueen ulkopuolella" momentista "mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle" poistetaan sana aurinkopaneelit.

 

Päätös Päätös ehdotuksen mukainen.