Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 28.03.2022 klo 17:33 - 23:00

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
58   Mötets laglighet och beslutförhet
59   Protokolljusterare
60 Uppdelning av tomt 434-10-1060-1 i egnahemstomter och tomternas försäljningspriser
61   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
62 Stadskanslicentralens verksamhetsberättelse och bokslut 2021
63 Utredning till stadsstyrelsen om att ordna intern kontroll och riskhantering
64 Godkännande av bokslutet för 2021
65 Utvecklingssamtal som förts med stadsdirektören, rapportering
66   Att höja stadsdirektörens lön
67   Att under 2022 flytta invandringskoordinatorns tjänsttill centralen för bildning och välfärd
68   Att utse projektarbetsgrupp för planering av nytt daghem
69   Att ändra den ena uppgiften som planerare till tjänst samt ändring av yrkesbeteckning till planläggare
70 Att utse representanter till ordinarie förbundsmöte 2022 för Sydkustens landskapsförbund r.f.
71 Ansökan om att få använda Lovisas vapen på asken för Lovisasmycke
72 Inköp av råmark i Valkom
73 Försäljning av strandtomt nr 173
74 Vegetarisk mat som alternativ till alla skolor i Lovisa, fullmäktigemotion
75   Tjänsteinnehavarbeslut
76   Nämndernas och sektionernas beslut
77   Anmälningsärenden
78   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Tähtinen Keijo fm:s första vice ordförande
Lepola Janne fm:s andra vice ordförande
Kristina Lönnfors direktören för stadskanslicentralen
Fredrik Böhme ekonomichef
Thomas Grönholm sekreterare
Niina Okkonen projektchef