Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 19.12.2022 klo 17:30 - 20:20

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
337   Mötets laglighet och beslutförhet
338   Protokolljusterare
339 Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP)
340   Verkställighet av stadsfullmäktiges beslut
341 Tillsättande av tjänsten som förvaltningsdirektör
342   Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid riksdagsvalet 2023
343   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2022-31.10.2022
344 Uppföljning av tabellen för utvecklingsobjekt
345 Reservering av tomt 434-10-1054-1 för planering och marknadsföring av flervåningshus
346 Försäljning av strandtomt nr 30
347 Försäljning av strandtomt nr 93
348 Försäljning av strandtomt nr 162
349 Delaktighetsuppföljning inom ramen för programmet för delaktighet 2021-2023
350   Nämndernas och sektionernas beslut
351   Anmälningsärenden
352   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Malmberg Irene ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Andersson Otto fm:s ordförande
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Fredrik Böhme ekonomichef
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Hyppölä Laura Hämäläinens ersättare
Niina Okkonen projektchef
Heidi Lyytikäinen miljöchef
Liljeström Emma sakkunnig, Sitowise Oy

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 28.12.2022-18.1.2023