Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Välfärdsnämnden
Protokoll 12.01.2022 klo 18:00 - 20:09

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
1   Mötets laglighet och beslutförhet
2   Protokolljusterare
3   Godkännande av föredragningslistan
4   Projektet skolungdomsarbete
5 Välfärdsnämndens möten 2022
6   Begäran om utlåtande angående namngivning av lättrafikled på sträckan mellan Gamla Strand och Brandensteinsgatan
7   Att tidigarelägga investeringen av idrottshallen, fullmäktigemotion
8   Granskning och godkännande av räkningar 2022, välfärdsnämnden
9   Arv för utvecklande av kulturtjänsterna
10   Utdelning av välfärdsnämndens bidrag 2022
11   Ansökan om understöd för ungdomskvällar, Tessjö byaförening
12   Val av årets idrottare och premiering av framgångsrika idrottare
13   Val av årets veteranidrottare 2021
14   Mottagare av Hilleröd-pokalen 2021
15   Årets aktiva 2021
16   Tjänsteinnehavarbeslut
17   Anmälningsärenden
18   Övriga ärenden
19   Mötet avslutas

Ledamot Uppgift
Rosenberg Thomas ordförande
Lappalainen Kalevi vice ordförande
Hinttaniemi Jonna ledamot
Hyppölä Laura ledamot
Karlsson Håkan ledamot
Nurkkala Kirsi ledamot
Siljander Petri ledamot
Söderholm Li-Lo ledamot
Vuokko Marjo ledamot
Isotalo Arja st:s ordförande
Hakasaari Petri st:s representant
Yrjölä Ville ungdomsfullmäktiges representant
Möller Elis ungdomsfullmäktiges representant
Leif Eriksson chef för kultur- och fritidsväsendet
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Smeds Jennifer skolungdomsarbetare
Al-Far Samira Koordinerande uppsökande ungdomsarbetare