Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 21.08.2023 klo 17:32 - 18:27

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
217   Mötets laglighet och beslutförhet
218   Protokolljusterare
219   Månadsrapport om budgetens utfall för tiden 1.1.2023-31.5.2023
220   Lovisa stads deltagare i Östra Nylands säkerhetsforum och arbetsgruppen för Säkerhet i vardagen
221 Att ingå hyresavtal av Lovisa stad ägda lokaler med Östra-Nylands välfärdsområde
222 Avgiftsfri användningsrätt av stadens gym som arbetsförmån för anställda i Lovisa stad, fullmäktigemotion
223 Att harmonisera löner att motsvara lönenivån i de omkringliggande kommunerna, fullmäktigemotion
224   Tjänsteinnehavarbeslut
225   Nämndernas och sektionernas beslut
226   Anmälningsärenden
227   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Isotalo Arja ordförande
Liljestrand Tom första vice ordförande
Hakasaari Petri andra vice ordförande
Stenman Lotte-Marie ledamot
Alm Agneta ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Hämäläinen Satu ledamot
Malmberg Irene ledamot
Hagfors Kari jäsen
Kekkonen Jari fm:s första vice ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia fm:s andra vice ordförande
Fredrik Böhme ekonomidirektör
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Elina Amnell-Holzhäuser förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör
Thomas Grönholm sekreterare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla 24.8-14.9.2023