Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 89


Mötets laglighet och beslutförhet

 

FM 16.11.2022 § 89  

    

 

 

Förslag Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Stadsfullmäktige antecknade för kännedom Samlingspartiets fullmäktigegrupps anmälan om att Eero Mulli är gruppens nya ordförande.