Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022 klo 18:00 - 20:01

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
89   Mötets laglighet och beslutförhet
90   Protokolljusterare
91 Projektplan för det nya daghemmet
92 Avtal om och plan för överföring av personal, Östra Nylands välfärdsområde och Lovisa stad
93   Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för år 2023
94   Organisatoriska ändringar och tjänstearrangemang i stadskanslicentralen
95   Ändring av byggnadsordningen vad gäller tillståndspliktighet av solpaneler
96 Utredning om hur man kunde utöka läroavtalets popularitet i Lovisa, fullmäktigemotion
97 Införande av arkiv på stadens hemsida, fullmäktigemotion
98   Aktuella ärenden
99   Avslutande av mötet

Ledamot Uppgift
Andersson Otto ordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia andra vice ordförande
Karlsson Mikael ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Thesslund Stefan ledamot
Hinttaniemi Jonna ledamot
Björkman-Nystén Nina ledamot
Häggblom Kerstin ledamot
Hento Miia ledamot
Karlsson Kim ledamot
Rosenberg Thomas ledamot
Sjöholm Markus ledamot
Wide Roger ledamot
Isotalo Arja ledamot
Lappalainen Kalevi ledamot
Lohenoja Meri ledamot
Laiho Pasi ledamot
Tähtinen Keijo ledamot
Weckman Pamela ledamot
Hakasaari Petri ledamot
Mulli Eero ledamot
Peräkylä Teemu ledamot
Thomasson Daniel ledamot
Hagfors Kari ledamot
Pekkola Katja ledamot
Parikka Kirsti ledamot
Stenberg Immo ledamot
Hurtta Hanna ledamot
Jan D. Oker-Blom stadsdirektör
Kristina Lönnfors sekreterare
Kirsi Kinnunen direktören för centralen för bildning och välfärd
Sari Paljakka dir. för centralen för näringsliv och infrastruktu
Yrjölä Ville representant för ungdomsfullmäktige
Sofia Hoff chef för småbarnspedagogik
Palo Arto sakkunnig
Heino Juha sakkunnig
Marko Luukkonen chef för stadsplaneringsavdelningen
Lohenoja Pertti Kekkonens ersättare
Jaana Iivonen servicechef
Karlsson Håkan Alms ersättare
Hyppölä Laura Hämäläinens ersättare
Haverinen Katri Fellmans ersättare
Hyvönen Petri Karvonens ersättare
Länsipuro Janne Raivios ersättare

Till påseende
På Lovisa stads elektroniska anslagstavla