Dynasty informationsservice Sökning RSS Lovisa stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://julkaisu22.loviisa.fi:443/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 16.11.2022/Paragraf 93


 

Fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatser för år 2023

 

STST 07.11.2022 § 291 

 

 

 

Beredning Ekonomichef Fredrik Böhme

 

 Stadsfullmäktige ska enligt 111 § i kommunallagen fatta beslut om kommunens skattesatser senast när budgeten godkänns och enligt lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november meddela Skatteförvaltningen vilka skattesatser som ska tillämpas. På grund av välfärdsområdesreformen får kommunen ändå inte undantagsvis besluta om inkomstskattesatsen för år 2023 och därför är inkomstskattesatsen densamma som år 2022 minskat med 12,64 procentenheter, alltså 7,61 %.

 

 I Lovisa fastställdes fastighetsskatten för 2022 enligt följande:

 

Allmän fastighetsskatt

1,00 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad

0,50 %

Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad

1,20 %

Fastighetsskatt för kraftverk

3,10 %

Allmännyttiga samfund

0,00 %

Obebyggda byggplatser

3,00 %

 

 I fastighetsskattelagen fastställs variationsintervallen enligt följande:

 

Allmän fastighetsskatt

0,93-2,00 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad

0,41-1,00 %

Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad

0,93-2,00 %

Fastighetsskatt för kraftverk

0,00-3,10 %

Obebyggda byggplatser

2,00-6,00 %

 

Det kan bestämmas att procentsatsen för en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund och dess mark ska vara lägre än den lägsta gränsen för fastighetsskattesatsen, om byggnaden på fastigheten huvudsakligt är i allmänt eller allmännyttigt bruk. Fastighetsskatteprocentsatsen för en sådan fastighet kan också bestämmas vara 0,00.

 

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom 

 

Förslag Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen för 2023 fastställs till 7,61 % och att fastighetsskattesatserna i Lovisa för 2023 fastställs enligt följande:

 

Allmän fastighetsskatt

1,00 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad

0,50 %

Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad

1,20 %

Fastighetsskatt för kraftverk

3,10 %

Allmännyttiga samfund

0,00 %

Obebyggda byggplatser

3,00 %

 

Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslut Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

 

 

FM 16.11.2022 § 93  

1467/02.03.01/2022  

 

   

Förslag Stadsfullmäktige beslutar att inkomstskattesatsen för 2023 fastställs till 7,61 % och att fastighetsskattesatserna i Lovisa för 2023 fastställs enligt följande:

 

Allmän fastighetsskatt

1,00 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad

0,50 %

Fastighetsskatt för annan än stadigvarande bostad

1,20 %

Fastighetsskatt för kraftverk

3,10 %

Allmännyttiga samfund

0,00 %

Obebyggda byggplatser

3,00 %

 

Beslut Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.